ELTAN 2S nawierzchnia na boiska zewnętrzne .

Zastosowanie, zalety, zastosowanie, wykonanie, wytrzymałość.

Zastosowanie:

Nawierzchnia przepuszczalna, szczególnie polecana na boiska szkolne i osiedlowe oraz bieżnie. Nawierzchnia ELTAN 2S jest doskonałym rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym dla amatorów jak i zastosowań profesjonalnych. Typ tej nawierzchni może być układany zarówno na betonie, czy asfalcie jak również na podbudowie mineralnej. W tym ostatnim przypadku stosujemy dodatkową warstwę nośną z nawierzchni ELTAN P.

Zalety:

Nawierzchnie tego rodzaj są elastyczne i trwałe w eksploatacji. Główną zaletą nawierzchni ELTAN S2 to przepuszczalność dla wody, co umożliwia maksymalne wykorzystanie nawierzchni w ciągu roku oraz wysokie parometry wytrzymałości.

Wykonanie:

Nawierzchnie ELTAN S2 otrzymuje sie dwuwarstwowo. Warstwę pierwszą stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem, warstwa druga to mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszcza PU. Łączna grubość nawierzchni zawiera sie w przedziale 12-25mm w zależności od wymagań Inwestora.

Warstwy nawierzchni ELTAN S2:

1. Warstwa nośna z ELTAN P, grubość około 35mm.

2.Warstwa pośrednia elastyczna, grubość około 8mm.

3.Warstwa zewnętrzna użytkowa, grubość około 8mm.

Wytrzymałość:

W oparciu o nasze tymczasowe doświadczenie można stwierdzić, że ten rodzaj nawierzchni jest eksploatowany przez wiele lat, a renowacje przeprowadza się nie wcześniej niż po 5-6 latach,w zależności od intensywności użytkowania.

PROFI - SPORT